Página 1 de 1

GALIZA, no corazón e no pensamento.

Enviado: domingo, 29 mar 2009, 06:44
por bershky
[...]
xa non temos a Galiza diante dos ollos; pero ambos levámola no corazón e no pensamento. Non vivimos de recordos, como viven os vellos carcamáns, senón de ilusións frorecidas en novos anceios...
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ( Bós Aires en 1942 ) referíndose a Alonso Ríos ( siñor Afranio ).